Budi dijete na jedan dan


Preuzmi pjesmu


Tekst: Sanja Perić
Muzika: S. Knezović
Aranžman: M. Radonjić
Izvođač: Maša Vujadinović i Lejla Vulić