Uživaj dok si dijete


Preuzmi pjesmu


Tekst: Sanja Perić
Muzika:  Danijel Alibabić
Aranžman: Predrag Peđa Nedeljković
Izvođač: Katarina Radulović