Nova godina


Preuzmi pjesmu


Tekst: Sanja Perić
Muzika: Ana Klepić
Aranžman: Aleksandar Saša Gajić
Pjeva: Hor ‘Zvjezdice’